Цялостно маркетингово обслужване

ЦЯЛОСТНО МАРЕКТИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Цялостното маркетингово обслужване и изграждането на ефективна стратегия е процес, който започва с прецизен и задълбочен анализ, преминава през определяне на цели и разпределение на ресурси, а изпълнението на кампания с такъв мащаб предполага ресурс, какъвто не всички компании могат да отделят на задачата.

Работата с агенция за цялостно маректингово обслужване има редица предимства, защото спестява ценното време, гарантира креативни out of the box идеи и най-вече предоставя на клиента цялостно изпълнение на стратегията от професионален екип маркетолози с дългогодишен опит.

Можем да бъдем полезни с набор от услуги в областта на стратегическия маркетинг:

  • Професионална маркетингова консултация и насоки
  • Анализ на бизнеса, задълбочено опознаване на индустрията, конкуренцията, сравнителни отчети за клиента и неговите конкуренти.
  • Изготвяне на цялостни краткосрочни и дългосрочни стратегии базирани на резултати от предварителния анализ и ориентирани към зададените цели.
  • Изготвяне на препоръки иподбор на канали – маркетингов микс.
  • Изпълнение на кампаниите с най-съвременните маркетингови инструменти – дигитални и конвенционални.
  • Измерване и отчитане на резултатите в хода на кампанията и след нея.

Ако все още не сте създали първата си маркетингова кампания или сте направили опити, които не са задоволили очакванията, обърнете се към професионалисти, любопитни да се потопят в атмосферата на вашия бизнес. Резултатите не закъсняват!