Изграждане на работодателски бранд

Успешната работодателска марка (Employer Branding) играе важна роля в позиционирането на компаниите на пазара на кадри и през последните години става все по-важна част от цялостната им стратегия. В условията на недостиг на качествени служители, наемането и задържането им става все по-трудна задача. Тенденциите сочат, че работещите вземат решение за промяна в професионален план много по-лесно в сравнение с предходни периоди.

Ние в Смаркетинк знаем колко важна е работодателска марка за привличане и ангажиране на таланти. Успешните Employer Branding проекти, които разработваме за наши клиенти, са още едно доказателство, че стратегия, която насърчава и мотивира служителите, води до по-висока удовлетвореност на кадрите и съответно до по-висока ефективност на работното място.

Услугите, с които можем да бъдем полезни за създаване и поддържане на успешен Employer Branding са:

  • Анализ на работодателя, неговите характеристики и представянето му в използваните канали за комуникация.
  • Изследване на изградения работодателски имидж, нагласите и възприятието на служителите в компанията.
  • Идентифициране на уникални характеристики и отличителни предимства на работодателския бранд.
  • Формулиране на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели за стратегията на работодателската марка.
  • Разработване на активности за изграждане на фирмена принадлежност и повишаване на удовлетвореността на наетите кадри – организация на тиймбилдинги, годишно фирмено (Коледно) парти, месечни after work партита, специални жестове към екипа, активности и жестове към техните семействата.
  • Създаване на специални инициативи за привличане на нови служители – малки жестове към избрана таргет аудитория, участие в специализирани кариерни платформи и събития, PR активности.
  • Изготвяне на цялостна краткосрочна и дългосрочна стратегия.
  • Подбор на ефективни канали за комуникация на работодателската марка.
  • Изпълнение на кампаниите с най-съвременните маркетингови инструменти – дигитални и конвенционални.
  • Измерване и отчитане на резултатите в хода на кампанията и след нея.

 

Разработването на Employer Branding политика е важна задача за създаване на позитивен имидж, който да привлича и задържа кадри. В основата на успешната стратегия стоят професионален опит и знания, както и използването на модерните средства и инструменти в HR и маркетинг сферата.

Ако имате нужда от съдействие при създаването на ведра работна среда и усмихнати колеги, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас!

+359 888 677 637
+359 2 4269079