Всички маркетинг услуги, от които имате нужда

Вашите цели са наша кауза – повече продажби, по-голяма популярност, изграждане и
поддържане на силен и вдъхновяващ имидж. Работим с плам и отдаденост, за да
достигнете върха.

Дигитален маркетинг

Цялостно управление на профили в социалните мрежи и отчетност, разработка на уеб страници, SEO и онлайн реклама.

Събитиен мениджмънт

Всеобхватна организация на събития - концепция, планиране, изпълнение, управление на място и анализ и отчетност на резултатите.

Маркетинг стратегии

Изготвяне на маркетингови стратегии и анализи, планиране, позоциониране на бранд, определяне на целеви пазари.