КЛАСИЧЕСКО МЕДИА И PR ОБСЛУЖВАНЕ

Въпреки дигитализацията, конвенционалните медии остават важен играч на пазара. Те са важен източник на информация за обществото и носят престиж, и съвсем различна тежест на рекламата – не бива да бъдат подценявани, а ефективността им поставяна под съмнение. Те са истинска класика в рекламния жанр и ето как можем да ви помогнем да си послужите с тях:

 • Цялостно планиране на сезонни и годишни рекламни кампании
 • Анализиране на подходящи медии на база статистическа информация за аудиторията
 • Селекция и съставяне на медиа микс
 • Медиа планиране и купуване
 • Мониторинг и отчетност на кампаниите
 • Външна реклама и управление на комуникация с медиа агенции

 

ПРЕДИМСТВА НА РАБОТАТА СЪС СМАРКЕТИНК:

 • Богат опит и редица успешни кампании с медии от всякакъв вид в страната и чужбина
 • Преференциални ценови условия, породени от дългогодишно партньорство с медиите
 • Познаване на потенциалните рискове и възможност за реакция
 • Централизирано управление на кампанията, независимо от броя и вида на медиите

 

PR УСЛУГИ

 • Цялостно създаване на концепции за вътрешна и външна PR комуникация
 • Организиране на пресконференции, включително концепция, селекция на подходящи медии, изработване на текст и визия за покани, прозвъняване на целевите медии, подготовка на клиента за пресконференция (сценарий, предвидени въпроси и отговори)
 • Професионално провеждане на пресконференции на място
 • Осигуряване на медийно отразяване след пресконференцията
 • Писане и разпространяване на новини
 • Подготовка на професионалнен информационен бюлетин и разпространение
 • Личен PR и изграждане на имидж
 • Кризистен PR

 

Подготовката на PR е деликатната задача за създаването на положителен публичен имидж в общество. В основата на добрия PR заляга голям професионален опит и познаване на медийната среда и нейните специфики.

Можем да бъдем гласът на вашия бизнес.

+359 888 677 637
+359 2 4269079