Юбилейна книга – 50 години банкова автоматизация в България

Задачата:

По повод 30-годишнината на БОРИКА АД екипът ни прие предизвикателството да се заеме с изработката на луксозна юбилейна книга за развитието на дружеството и банковата автоматизация на България като цяло от момента на зараждането й през далечната 1968 г. През погледа на хората, участвали в развитието на платежния и картов оператор и дружествата – негови предшественици, изданието представя историята на БОРИКА от създаването на Електронно-изчислителния център към Централното управление на БНБ преди 50 години до наши дни.

Какво направихме: 

Проведохме поредица от организационни срещи с екипа на БОРИКА за изясняване на концепцията и за структуриране на организацията на работа. С цел постигане на пълен синхрон в нелеките задачи по организацията и провеждането на срещите с хората, които трябваше да разкажат своите истории за съставянето на книгата, сформирахме съвместен екип от представители на БОРИКА и на Смаркетинк. В продължение на шест месеца работихме рамо до рамо, обсъждайки всеки един детайл от подготовката на юбилейното издание. Беше проведена огромна работа по издирване на всеки един ключов участник в изграждането на дружеството през годините, последвана от лични срещи и разговори.

Започнахме с цялостно планиране на всеки етап от реализация на проекта и фиксирането на конкретни срокове – от срещите с всеки съавтор до излизането на готовата книга от печат и нейното представяне. 

Лично проведохме срещи и интервюта с всеки един от 19-те участници. Последва текстова обработка на разказаните от тях и записани спомени, оформянето на текстовете, съгласуването им с авторите и последваща редакция и корекция на вече готовите за печат интервюта.  Изградихме цялостен дизайн, помислихме за формата и стилистиката, така че всеки, който държи книгата в ръце, да усеща значимостта на съдържащите се в нея 50 години история.

Организирахме професионално заснемане на участниците, както и на различни устройства и техника, използвани в годините назад до самото начало на банковата автоматизация и грижливо пазени в архивите на БОРИКА. Съвместно с екипа на дружеството събрахме и дигитализирахме снимки и документи, собственост както на на отделните автори и на БОРИКА, така и на организации, пряко свързани с дейността на дружеството през годините на неговата дълга и наситена с ключови събития история.

Книгата представихме на специалното събитие по повод 30 години от създаването на БОРИКА АД, на което бяха наградени и нейните автори. Луксозното издание “50 години банкова автоматизация в България” бе специален подарък на всеки един от гостите, а част от книгите изпратихме в  библиотеките на университети, професионални гимназии и в Народната библиотека.

Извършени услуги: 

Провеждане на интервюта; Създаване, редакция и корекция на текстове; Дизайн и предпечат; Професионално фотозаснемане; Цялостно планиране на проект и управление на бюджет; Комуникация с подизпълнители и логистика.

Креативен проект за специален плакет – 30 години Борика

Задачата:

Да проектираме и създадем специален плакет за награждаване на авторите на книгата  50 години банкова автоматизация в България”. Заданието бе изделието да обединява ключовата визия на цялостното събитие,както и усещането за модерност и традиции.

Какво направихме:

Представихме няколко идейни линии, за преценим най-добре стилистиката, която клиентът иска да постигнем. След като имахме вярната посока, започнахме работа по създаване на дизайна на плакета. В основата на идеята бе да покажем свързаността на отделните етапи в историята на компанията, както и визия за устойчивост, традиции, но и развитие и технологии.

Това и направихме. Създадохме многопластов дизайн с комбинация от печат, гравиране и правилно съчетание на материали, наградата получи дълбочина и интересна перспектива от всяка страна. Осигурихме мостри на различните елементи, за да добием ясна представа и помислихме за всички детайли, за да гарантираме цялостно завършена визия.

Плакетите получиха 19-те автори на книгата “50 години банкова автоматизация в България” в рамките на събитието 30 години Борика.

Извършени услуги: 

Креативен проект за специален плакет; Дизайн и производство; Управление на бюджет; Комуникация с подизпълнители и логистика.